ÅRSMØTET FOR NOR RATING AVHOLDES 21. NOVEMBER 2018 KLOKKEN 18:00 I BJØRVIKA KONFERANSESENTER

Her vil du finne relevante dokumenter for årsmøtet 2018.

REFERAT

ÅRSMØTE__NOR_Rating_2018_-_agenda

Beretning_2017_2018

Årsregnskap_2017

Årsregnskap_2018

Budsjett_og_handlingsplan_2018-19

Nor_Rating_styre

NOR_Rating_-NM_regler_2018

NOR_Rating_Klasseregler_-_Årsmøtet_2018

NOR_Rating_forslag_til_årsmøtet 2018/ Vedlegg_til_forslag_til_Årsmøtet_i_NOR_Rating

Instilling_fra_valgkomitéen_i_NOR_Rating_2018