– Vi vil gjerne ha med flest mulig

 

Fra og med seilsesongen 2020 utgis et eget shorthand-målebrev. Det erstatter tidligere ordning der shorthand-rating var ført på det ordinære målebrevet som en spesialrating. 

Shorthand-målebrevet gir ratingen for en båt når den bare har en eller to personer ombord. Denne ratingen benyttes slik kunngjøringen / seilingsbestemmelsene for en regatta sier. Dersom ikke noe er bestemt om dette, kan SH-målebrevet benyttes når det er aktuelt. Ved påmelding til regatta må deltaker se til at rett rating er meldt inn og blir benyttet. 

Shorthand-målebrevet er inkludert ved kjøp av det ordinære målebrevet uten ekstra betaling og behøver ikke bestilles separat. Dette forutsetter at samme seilføring gjelder for shorthand-målebrevet som for det ordinære målebrevet, altså at ratingen for de to målebrevene skal beregnes med samme seilsett.  

Klassereglene (B.3.2) åpner for at en båt kan ha et shorthand-målebrev som forutsetter en annen seilføring enn det ordnære målebrevet. Dette ordnes ved å kjøpe et ekstra målebrev der båten får seilnummeret "NOR nummer SH". Shorthand-målebrevet som opprinnelig ble utstedt sammen med det ordinære, blir da ugyldig. En båt kan bare ha ett ordinært og ett shorthand-målebrev på samme tid. Båten meldes på regatta som "NOR nummer SH" når det seiles shorthanded, eller som "NOR nummer" når det er fler enn to personer ombord. Ta direkte kontakt med Servicekontoret i god tid før regatta dersom en slik løsning for shorthand-målebrev ønskes. 

Når Shorthand-målebrevet skrives ut som PDF-fil, inneholder det et litt annerledes sett av ratingtall enn det tilsvarende ordinære målebrevet. 

  • "Coastal or Long Distance - Tid på tid" svarer til Distanseseilas-tallet OSN på det ordinære målebevet. Det er bare mannsapsvekten som gjør forskjellen.
  • "Circular Random" er basert på en bane som svarer til seiling rundt en sirkelrund øy. Alle vindvinkler vektlegges like mye. 
  • "Predominantly Upwind / Downvind", er beregnet for en bane som ikke har start og mål på samme sted, men som i hovedsak består av en lang legg med enten motvind eller medvind.

Merk at alle disse ratingtallene er singeltall. Trippeltall for distanseseilas shorthanded kan leses fra tabellen "Gyldige målebrev". Nærmere informasjon om hvordan tallene er definert finnes i den faglige artikkelen: "Fra rating til resultat" på siden Orienteringer.  Se også artikkelen "Spredning i resultater".

RMS-filene (datafiler som inneholder alle beregnede ratingtall) er like omfattende for begge typene målebrev, slik at alle resultatberegninger som er mulige for båter med ordinært målebrev (Performance Curve Scoring, konstruert banegeometri  osv.) også kan utføres for shorthand-målebrev når elektroniske resultatberegningsverktøy benyttes (ORC Scorer, Manage2Sail m.fl.). 

En egen artikkel omhandler polardiagrammet som følger med shorthand-målebrevet. Det øvrige av den "tekniske"informasjonen på shorthand-målebrevet er lik som på det ordinære målebrevet. Se egen artikkel: "Hva betyr målebrevet ?"

SGP