ORC Octopus

Årsmøtet i ORC (Offshore Racing Congress) – Annual General Meeting 2023 – ble avsluttet 14. november etter 4 dagers intense drøftinger under mottoet: «The Equal Chance To Win».

Noen momenter:

Forholdet mellom ORC Club og ORC International målebrev er ikke alltid enkelt. Club målebrevene er spesifikke for hvert enkelt land og kan ikke brukes i regattaer i andre land enn der de er utstedt. (For eksempel er et NOR Rating målebrev et ORC Club målebrev som er utstedt i Norge. Det kan ikke brukes i Sverige.) De nasjonale målekontorene bør gjøre kjent sin praksis for utsteding av sine Club-målebrev. 

ORC Club målebrev kan oppgraderes til ORC Internasjonal målebrev. Men ulike krav til målesikkerhet, gjør at alle mål i Club målebrevet må gjennomgås for å sikre at de tilfredsstiller Int.-kvalitetskravene. Videre er det ORCs syn, at hvis et ORC Int. målebrev først er utstedt for en båt, så gir det ikke mening å «nedgradere» dette til Club målebrev. Konflikter her kan eventuelt løses ved at det settes opp egne klasser for hhv. Club og Int. I Norge er ikke disse problemene så store ettersom NOR Rating målebrevene holder høy kvalitet og for det meste ligger nær opptil Int-målebrevene. 

Båttegningen på de nye målebrevene for 2024 vil vise hele skroget, inkludert kjøl og ror, for lettere å verifisere at riktige skrogdata er benyttet. På målebrevenes første side kommer nå ratingtallet APH i Tid-på-Tid format (ToT), sammen med APH i Tid-på-Distanse format. Dette er et viktig signal om at ToT-beregningsmetoden, som vi er vant med i Norge og som er dominerende i Nord-Europa, er likeverdig med ToD.

Det kan ventes en innskjerping i målernes praksis for å godkjenne en båt som klubbåt (cruiser/racer). Båter som ikke tilfredsstiller kravene, skal settes i kategorien regattabåt (performance).

Det tekniske ratingberegningsprogrammet VPP (Velocity Prediction Programme) raffineres hvert år. Det forventes ikke større endringer enn 0,25% i APH-ratingen for de fleste båtene. Endringene skyldes først og fremst at det tas bedre hensyn til intern ballast og flyttbart utstyr ombord, og bedre beregning av utflating og reving av forseil, både forseil festet i stag og flygende forseil.

En utfordring ved respittseiling er å benytte riktig vindstyrke for resultatberegningene. Erfaringene fra seiling på høyt nivå, slik som VM og EM, er at selv de mest avanserte metodene som har vært benyttet hittil, ikke alltid er gode nok.  ORC er nå i ferd med å utvikle Weather Routing Scoring. Metoden benytter værvarsler med svært høy oppløsning i tid og sted for å bestemme vindforholdene nær den enkelte båt på regattabanen. Metoden har fellestrekk med PCS, men vil kunne bestemme båtenes rating før starten for den enkelte seilasen. Det planlegges prøve-regatta i 2024, med sikte på at metoden skal være fullt utviklet til bruk i 2025.   

Årets store, internasjonale regattaer, særlig VM i Kiel, satte søkelyset på kappseiling i ytterkantene av skalaen 3 m/s til 10 m/s vindstyrke. Ratingtabellene vil nå bli utvidet til å omfatte 12 m/s. Det er alltid regattasjef som vurderer om vindforholdene vil gi rettferdig konkurranse, og som til slutt avgjør om en seilas skal starte. Dokumentet «Race Management Guide» vil inneholde noen anbefalinger her, men vil ikke sette noen nedre eller øvre grense. Det understrekes at ansvaret for å starte, i følge kappseilingsreglene, ligger på den enkelte båt. Fra arrangørens side settes det krav til båtene om å tilfredsstille sikkerhetsbestemmelsene før de forlater havnen for å starte.  

Hvert år blir det diskusjon om båtenes inndeling i klasser ved de store mesterskapene. Inndelingen er nå firedelt, Klasse 0, A, B, og C, basert på CDL-tallet som står i målebrevet. Nedre grense for Klasse C er foreløpig senket til CDL=8.000 og skal inkludere First 31,7.  (Denne klasseinndelingen er ikke bindende for arrangører av NOR Rating regattaer). Amerikanerne skal ha en egen «utstillingsklasse» for ekstra store seilbåter under VM i USA i 2024.  

Det er en tendens til at Sør-Europa ønsker hovedvekt på pølsebaneseilaser i EM og VM, mens de Nord-Europeiske landene vil ha mer kyst- og distanseseilas. Formatet som ble brukt under VM i  Kiel, var en prøveordning med et høyt antall seilaser. Men dette ble ikke skikkelig utprøvd pga. uvanlig sterk vind. Det ble besluttet å ikke endre beskrivelsen av formatet i dokumentet for VM og kontinentale mesterskap («Green book»).

Internasjonale mesterskap i 2024:
VM        Newport, USA
EM         Mariehamn, Finland
VM DH Oslo, Norge
EM DH  Caorle, Italia
Det vil bli holdt EM for sportsbåt i Valencia, Spania.

I 2023 utsteder ORC opp mot 15 000 målebrev til båteiere i fler enn 40 land. ORC forvalter verdens mest brukte system for respittseiling.

Offisielle referat fra forhandlingene finnes her:  ORC-AGM 2023

SGP