Gyldige målebrev utstedt av NOR Rating

KLIKK:

Fullt mannskap målebrev Doublehanded målebrev Uten spinnaker målebrev

Fullt mannskap er det ordinære ("vanlige") målebrevet.  

Klikk på det blå referansenummeret på linjen for båten du vil se målebrevet til. Listene er ordnet alfabetisk etter båtnavn. Men du kan søke på seilnummer eller båtklasse med Ctrl+f  på PC eller CMD+f på Mac. Hvis båten du søker ikke er listet her, så har den ikke gyldig målebrev. 

Båter som hverken har spinnaker eller flygende forseil har bare Doublehanded og Uten spinnaker målebrev. Da gjelder Uten spinnaker som ordinært målebrev. 

Vil du se målebrev fra tidligere år, så kan disse finnes i ORC Sailor Services. Se øverste, høgre hjørne på ORC Home page for innlogging.

ORC logo

Gyldige målebrev - alle land

Alle målebrev som er gyldige for inneværende sesong, finnes i ORC's database.  Klikk her:

Gyldige målebrev - ORC

RMS-filer

Arangører kan hente målebrev og rating-datata fra listene gitt ovenfor. Men for arrangement med mange deltakere, blir det enklere å benytte RMS-filene. Disse inneholder alle ratingdata som er nødvendig for resultatberegning. RMS-filene hentes inn i resultatprogram som ORC scorer, Manage2sail, Sail race system og Sailwave.

Samsvar med målebrev

En båt er i samsvar med sitt NOR Rating målebrev når:

 • Alle mål på båten er nær verdiene i målebrevet. Forskjeller er kun tillatt hvis verdiene på målebrevet gir en lik eller "raskere" rating enn hva en nøyaktig, reell måling ville gitt. Se "Usikkerhetsregelen" i klassereglene. Dette innebærer at:
  • Seilarealene skal være mindre eller lik seilmålene som er gitt i målebrevet. 
  • Riggmålene og skrogmålene skal være mindre eller lik verdiene i målebrevet
  • Mastevekt og båtens deplasement, dersom kjent, skal være større eller lik verdiene i målebrevet.
  • Målene for propellinstallasjonen skal være større eller lik målebrevets verdier. 
  • Andre parametre (diskrete valg) skal stemme med målebrevet, slik som alder, ror- og skrogkonstruksjon, innredet forpigg, ORC kategori, riggbeskrivelse, seilbeskrivelse m fl.  
 • Antall seil ombord er mindre eller lik begrensingene gitt i målebrevet.
 • Mannskapsvekten er en begrensing og er det maksimale du kan ha ombord.

Merk også klassereglenes punkt om utrustning om bord: "Overdreven last av ferskvann, drivstoff og annet skal ikke tas om bord for å påvirke båtens rettende moment. Seil og annet utstyr skal ikke flyttes fra sine ordinære plasser under kappseiling for å påvirke trim eller stabilitet."

Les mer i klassereglene