Jeg ønsker å seile regatta med min båt. Hva må jeg gjøre ?

 • Gå direkte til båtdatabasen, hvis du vet hva du skal gjøre.
 • Gå direkte til punkt 3. nedenfor hvis punkt 1. og 2. allerede er ordnet. 
1. Bli medlem

Det kreves medlemsskap i en seilforening som er tilsluttet Norges Seilforbund. De fleste foreningene har en internett-hjemmeside med informasjon om innmelding. Her er alle seilforeningene:  Klikk her

2. Registrer båten

Personprofil

Ved registrering av båt på eier, forutsettes at eier har opprettet sin personprofil i den elektroniske Båtdatabasen. Sjekk dette først. Du oppretter din personprofil selv ved å logge deg inn i databasen og legge inn personinformasjonen som etterspørres. Se "Ny bruker" nederst på innloggingssiden, eventuelt "Glemt passord?". Men har du registrert deg tidligere slik at dine persondata allerede ligger i databasen, skal du ikke opprette ny profil, du skal bare ha èn personprofil.

 

Registrering av båt

Sjekk om båten er registrert med NOR-nummer i Båtdatabasen. Båtselgeren vil normalt kunne gi informasjon om dette. Har båten NOR-nummer i seilet eller du finner et NOR-nummer i salgspapirene, så er det rimelig sikkert at båten er registrert hos NSF. Ta kontakt med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om du er usikker. 

 • OmregistreringEr båten registrert i databasen, men fortsatt står på sin gamle eier, må eierskiftet registreres ved en henvendelse til Servicekontoret.
    
 • Nyregistrering. Har båten aldri blitt registrert, må den registreres. Du registrerer båten selv ved å kjøpe seilnummer (NOR-nummer) i Båtdatabasen. Logg deg inn og registrer båten på tur/hav/kjølbåt/respitt.

Både omregistrering og nyregistrering krever at du sender inn til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en dokumentasjon på at du er rettmessig eier. (For eksempel: Salgskvittering, forsikringsbevis eller bekreftelse fra tidligere eier som oppgir ny eiers e-post adresse.) 

Når båten er ferdig registrert i databasen som tur/hav/kjølbåt/respitt og med deg som eier, er du klar til å fornye / kjøpe målebrev.

Har du særlige vansker med registrering av din båt, ta direkte kontakt med Servicekontoret (Tlf. 21 02 90 00). 

3. Kjøp målebrev

Hvis båten har hatt målebrev tidligere, men dette er utløpt eller er i ferd med å løpe ut på dato (gyldighetsperioden står på målebrevet), så trenger du bare logge deg inn på Båtdatabasen og betale for en ny sesong. Nytt målebrevet blir vanligvis utstedt innen få dager, du kan da finne det i Gyldige målebrev. Men: Dette forutsetter at det ikke er foretatt endringer i seil eller andre båtmål. Se eventuelt. "Båten er ikke i samsvar med målebrevet" nedenfor. 

Når du fornyer målebrevet: Pass på at alle forutsetninger som skal inn på det nye målebrevet er meldt inn og registrert før du betaler. Alle seil du ønsker å kunne bruke i regatta sammen med målebrevet skal settes "aktiv" slik at de kommer med i ratingberegningen. Hvis du ønsker, kan du spesifisere mannskapsvekt og informasjon om asymmetrisk spinnaker. Les temaene nedenfor om Nytt seil, Aktivere seil, og om Mannskapsvekt og Asymmetrisk spinnaker i senterlinjen. 

Når du fornyer målebrevet, blir det gamle målebrevet ugyldig selv om gyldighetsperioden ikke er utløpt. 

Trenger du ytterligere hjelp, ta kontakt med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(Tlf. 21 02 90 00)

Er båten endret slik at den ikke lenger er i samsvar med målebrevet, så må supplerende måling utføres. De nye målene må registreres og nytt målebrev kjøpes dersom båten fortsatt skal delta i regatta. Måling og registrering av nye mål må utføres av autorisert måler. Her er en liste over alle autoriserte målere i Norge. Trenger du ytterligere veiledning om måling, ta kontakt med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (Tlf. 21 02 90 00).

En forskjell mellom båt og målebrev er tillatt, men bare hvis målebrevet gir lik eller raskere rating enn det båten ville fått hvis de riktige båtmålene var lagt til grunn. Båten regnes da fortsatt for å være i samsvar med målebrevet. Skyldes forskjellen at nye seil er tatt i bruk, se temaene nedenfor: "Nytt seil - nytt målebrev?" og "Aktivere seil". Se også siden "Måling" for en nærmere beskrivelse av hva som menes med "samsvar med målebrev".

Målebrevet kjøpes i Båtdatabasen. Når du kjøper nytt målebrev: Pass på at alle endringer og forutsetninger som skal inn på det nye målebrevet, er meldt inn og registrert før du betaler. Alle seil du ønsker å kunne bruke i regatta sammen med målebrevet skal settes "aktiv" slik at de kommer med i ratingberegningen. Meld eventuelt også inn mannskapsvekt og bruk av asymmetrisk i senterlinjen. Les om dette i temaene: "Mannskapsvekt" og "Asymmetrisk spinnaker i senterlinjen".

Når du kjøper nytt målebrev blir det gamle målebrevet ugyldig selv om gyldighetsperioden ikke er utløpt. 

 

Hvis målebrevet ikke er utløpt på dato når en båt overtas fra en tidligere eier, så vil det gjelde ut gyldighetsperioden uten ny innbetaling. Alt som trengs er omregistrering til ny eier. (Se punkt 2 ovenfor.) Her finner du Gyldige målebrev
Men: Dette forutsetter at båten er i samsvar med sitt målebrev. Som ny eier må du sjekke at målebrevet er riktig, inkludert opplysningene om seil. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar.

Hvis det er foretatt eller skal foretas endringer slik at båten ikke lenger er i samsvar med målebrevet, for eksempel ved at nye seil tas i bruk, så må nytt målebrev kjøpes. Se: "Båten er ikke i samsvar med målebrevet". Les også om "Nytt seil" og "Aktivere seil". Det samme gjelder hvis maksimal mannskapsvekt eller bruken av spinnakerbom skal endres.  Dette er beskrevet i temaene "Mannskapsvekt" og "Asymmetrisk spinnaker i senterlinjen".  

Hvis du kjøper nytt målebrev, blir det gamle ugyldig.

Har du behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tlf. 21 02 90 00).

 

Alle båter som skal seile NOR-Rating regatta, må ha gyldig NOR Rating målebrev. Dette innebærer at båtene må være målt, dvs. at informasjon om modell, skrog, kjøl, propell, rigg og seil er registrert. Du kan ikke bestemme og registrere båtmålene selv. Kontakt en av NSF sine autoriserte målere, så hjelper han/hun deg. Her er en liste over autoriserte målere i Norge. Trenger du ytterligere veiledning om måling, ta kontakt med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (Tlf. 21 02 90 00).

Har du en båt som tilhører en nasjonal (NSF) klasse eller en WS klasse eller en annen utbredt og veldefinert klasse, så kan det være mulig å få målebrev basert på klasse-målene, dvs. et En-type sertifikat. Du kan også vurdere FORENKLET MÅLING som innebærer at målebrev utstedes uten at båten måles fysisk. Se temaet om dette.

Når båten er målt og målene registrert, kan målebrev kjøpes i Båtdatabasen

Målebrev forutsetter at båten er registrert på båteiers navn. Se punkt 2 ovenfor hvis dette ikke er på plass. 

 

Andre tema ved kjøp av målebrev

Du kan få målebrev for en båt som ikke er målt tidligere, uten at fysisk måling blir gjennomført. Det heter FORENKLET MÅLING. Ønsker du dette må du ta direkte kontakt med NSF - Servicekontoret, så får du hjelp og veiledning. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf 21 02 90 00.

Målebrevet koster det samme som ordinært målebrev, men du betaler ikke for måling. Du slipper å kontakte måler og fremstille båten for fysisk måling. Det forutsettes at du kan gi en del informasjon om båten, slik som modell, hvilke seil som følger med osv.  

Nærmere beskrivelse av forenklet måling finner du på siden Orienteringer under overskriften "Annen Informasjon". Klikk her

Seil som skal kunne brukes i regatta, må måles og registreres. Dette kan bare gjøres av en autorisert måler. De fleste norske seilmakere kan levere nye seil ferdig målt og registrert. Har du mottatt et nytt seil som ikke er registrert, må du kontakte en NSF-måler som kan måle og registrere. Måler kan også omregistrere et seil fra en annen båt til din båt hvis det er kjøpt brukt. Målte seil bærer målemerke og målers signatur i seilet. 

Kravet til registrering av seil gjelder ikke båter med målebrev merket "Forenklet måling". For En-type (One design) er det tilstrekkelig med klasse-godkjenningsmerke i seilet. Hardvindsfokk, stormfokk og tryseil behøver ikke registreres. 

Kjøper du nytt seil om høsten/vinteren og ønsker å bruke det i kommende sesong, så er det naturlig å aktivere dette seilet sammen med de øvrige seilene når du kjøper målebrev i begynnelsen av sesongen. Sett seilet "aktiv" før du betaler. Da tas det hensyn til det nye seilet ved ratingberegningen og utsteding av målebrevet, slik det skal. Ved kjøp av målebrev skal alltid alle seil som skal kunne brukes i regatta sammen med målebrevet, settes aktiv.

Dersom du kjøper et nytt seil etter at sesongen har startet, og du allerede har kjøpt målebrev for sesongen uten at dette seilet var med, så er situasjonen en av disse to:

 1. Det nye seilet er større enn det største du har fra før av samme slag som seilene som ble lagt til grunn for målebrevet. Da er det ikke lenger samsvar mellom båt og målebrev. Skal du seile regatta med det nye seilet, må du derfor kjøpe nytt målebrev. Ved kjøpet blir det gamle målebrevet ugyldig selv om gyldighetsperioden ikke er utløpt.
   
 2. Det nye seilet er mindre eller lik det største du har fra før av samme slag som seilene som ble lagt til grunn for målebrevet. Da regnes båten resten av sesongen for fortsatt å være i akseptabelt samsvar med målebrevet. Seilet må registreres, men målebrevet trenger ikke å bli fornyet. Neste sesong må du passe på at det nye seilet er satt aktivt når du kjøper nytt målebrev. Unntak gjelder dersom det nye seilet er en asymmetrisk spinnaker med SHW/SFL<0,85, eller et forseil som skal settes flygende. Alle slike seil skal alltid tas med ved beregning av ratingen, så nytt målebrev må i dette tilfellet kjøpes. Antall slike seil er påført målebrevet.

Hvis du ønsker å få ratingen beregnet på nytt på bakgrunn av redusert seilareal, så må du kjøpe nytt målebrev. Det gamle blir da ugyldig, selv om gyldighetsperioden ikke er utløpt.  Meld fra til Servicekontoret at ny ratingberegning ønskes. 

"Samme slag" refererer til de 5 slagene: Storseil, forseil festet til forstag, forseil satt flygende, symmetrisk spinnaker, asymmetrisk spinnaker.

 

Aktivering av seil er båteierens innmelding av hvilke seil som skal legges til grunn når ratingen beregnes og målebrevet utstedes. 

Når målebrevet kjøpes, og ratingen beregnes, tas det bare hensyn til seil som er satt "aktiv". Andre seil som er registrert, men som står som "inaktiv", blir ikke tatt hensyn til. Du må derfor aktivere, eventuelt deaktivere seil før du kjøper målebrev. Alle seilene som skal kunne brukes sammen med målebrevet skal aktiveres, ikke bare det største av hvert slag. 

Etter at målebrevet er kjøpt og ratingen beregnet, spiller det ingen rolle hvilke seil som står som aktiv eller inaktiv i databasen. Da er det hva som står i målebrevet som er avgjørende. Målebrevet viser det største seilet av hvert slag av seilene som ble lagt til grunn for ratingberegningen. Dessuten angir det antall asymmetriske spinnakere av typen SHW/SFL<0,85. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar. Tar du i bruk et seil som er større enn de største i sitt slag, slik dette er oppført på målebrevet, så er båten ikke lenger i samsvar med målebrevet.

(For de fleste er det ikke noe poeng i å "fikle" med aktiv/inaktiv status på seilene hvis det ikke er for å forberede for kjøp av et nytt målebrev. Endres aktiv/inaktiv statusen, så mister du informasjonen om hvilke seil som lå til grunn da målebrevet ble kjøpt og ratingen beregnet. Forsøker du å aktivisere et seil som er større enn det største i sitt slag, risikerer du at målebrevet automatisk blir ugyldig.)   

Du kan godt ha satt aktiv flere seil enn det antallet som står som begrensning i målebrevet. Målebrevets "Maks antall seil ombord" sier bare hvor mange seil det er tillatt å ha ombord under den enkelte regatta. Du kan benytte forskjellige seilsett fra regatta til regatta så lenge alle seilene er registrert og det er samsvar mellom båten og målebrevet. Ratingen forblir den samme, den er "låst" til målebrevet.  

Se også: " Nytt seil - nytt målebrev ? " 

Ratingen blir beregnet med den mannskapsvekten som du melder inn når du kjøper målebrevet.

Som øvre grense for mannskapsvekt kan du enten benytte standardverdier (ORC-beregnet default, avhengig av båtstørrelsen), eller du kan sette grensene selv.

 • For Fullt mannskap målebrev (ordinært/vanlig målebrev) kan vekten settes fritt.
 • For Doublehanded-målebrev kan vekten settes mellom 120 kg og 300 kg. Doublehanded standard er 170 kg for alle båter.


 Se gjerne artikkelen "Betydningen av mannskapsvekt".

Etter at målebrevet er utstedt, er det alltid hva som står i målebrevet som gjelder. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar. 


SGP

Ratingen blir beregnet med den bruk av spinnakerbom for asymmetrisk spinnaker som du melder inn når du kjøper målebrevet.

Du kan "huke av" når du kjøper målebrevet om du vil halse asymmetriske spinnakere bare i senterlinjen, altså i dekk, i baug eller i baugspyd. I så fall benyttes ikke spinnakerbom.  Dersom du derimot ikke huker av for dette, har du full mulighet til å bruke spinnakerbom til å skyve halsen ut i lo ("brase" som om det var en symmetrisk spinnaker). Ratingen beregnes da med denne forutsetningen. 

En eventuell spinnakerbom ombord kan uansett brukes som spristake til å skyve skjøtehjørnet til et forseil ut mot lo, Dette inkluderer flygende forseil. 

Uansett gjelder: Skal du halse en asymmetrisk spinnaker i senterlinjen, må du ha registrert halsepunktet TPS. Skal du bruke spinnakerbom, (uansett formål) må den være registrert med sin lengde, SPL.

  

Etter at målebrevet er utstedt, er det alltid hva som står i målebrevet som gjelder. Samsvar mellom båt og målebrev er båteiers ansvar. 

Se også "Kan jeg bruke spinnakerbom på Asymmetrisk spinnaker?" under "Spørsmål om seil og måling" på Orienteringssiden, eventuelt også informasjonsartikkelen: "Flygende forseil - spinnaker.  Regler".

 

SGP

Doublehand-målebrevet er inkludert ved kjøp av Fullt mannskap-målebrevet (dvs. det ordinære/vanlige målebrevet) og behøver ikke kjøpes separat.  Det forutsettes at samme seilføring gjelder for doublehand-målebrevet som for det ordinære målebrevet, altså at ratingen i de to målebrevene er beregnet med samme innmeldte seilutrustning. 

NOR Rating Reglene åpner for at en båt kan ha et doublehand-målebrev som forutsetter en annen seilføring enn det ordinære målebrevet. Da må det betales for nytt målebrev. Ta direkte kontakt med Servicekontoret i god tid før regatta dersom en slik løsning for doublehand-målebrevet ønskes. 

Har du et Fullt mannskap-målebrev (altså ordinært målebrev), men ønsker å seile med rating svarende til doublehanded eller uten spinnaker i en bestemt regatta, så kan du gjøre det, om ikke arrangøren har bestemt noe annet. Men det er da båtens ansvar å gjøre oppmerksom på dette ved påmeldingen. Hvis det ikke meldes fra, vil arrangøren benytte rating svarende til Fullt mannskap.

Uten spinnaker målebrev utstedes med ratingen beregnet under forutsetning at båten ikke har noen spinnaker eller flygende forseil ombord. Alle andre  forutsetninger er som for Fullt mannskap. Målebrevet "Uten spinnaker" er inkludert når du kjøper det ordinære målebrevet.  

Båter som ikke har noen spinnaker eller flygende forseil i sin innmeldte seilutrustning (altså, ingen slike seil er satt "aktiv" ved kjøp av målebrev) får bare utstedt Uten spinnaker-målebrev og Doublehand-målebrev. Uten spinnaker-målebrevet benyttes når det seiles med fullt mannskap. 

 Måling og registrering av nye mål må utføres av autorisert måler.

 

Internasjonalt målebrev (ORCi målebrev) kjøper du i Båtdatabase. (Båt / Betale målebrev.) Huk av for ORCi. Det forutsettes at båten er målt i samsvar med IMS og IMS-målene er registrert.

ORCi målebrev utstedes som for Club målebrevene i de tre variantene Fullt mannskap (ordinært målebrev) , Doublehanded og Uten spinnaker. ORCi målebrevene er kjennetegnet med et mørkeblått navnefelt. 

Skal du ha et ordinært NOR Rating Club målebrev, så skal du ikke huke av for ORCi. ORCi målebrev kreves bare i regattaer der det fremgår eksplisitt i kunngjøringen at ORCi målebrev kreves.  

ORCi målebrev utstedt av NSF kan benyttes internasjonalt.

De kritiske målene som er registrert for den enkelte båt, er ført på selve målebrevet. Se: "Gyldige målebrev".  (Kritiske mål er målene som alltid skal måles fysisk ved ordinært målebrev dvs. vanlig full måling.) 

En liste over alle registrerte seil finnes i  Båtdatabasen

Ved å logge inn på ORC's database (ORC Sailor Services), kan du se alle båtmålene, (inkludert alle seilmålene) som har vært grunnlag for ratingen for din båt for de årene målebrev har vært utstedt. 

Båtdatabasen eies av NOR Rating og NSF i fellesskap. Den administreres av NSF.

Logg inn på Båtdatabasen for å:

 • betale målebrev,
 • aktivere seil 
 • oppdatere personlig bruker-profil 
 • kjøpe nytt seilnummer til en ny båt
 • løse seillisens. 

Logg inn på ORC Sailor Services for å se alle gjeldende og tidligere målebrev som er registrert i ORC's database. (Gratis). Databasen omfatter norske og utenlandske målebrev.   

Du kan også teste hvordan endring i seilmål, riggmål osv. påvirker ratingen for din egen båt .  (Betaling). 

I Lov for NOR Rating står det: 

"Alle som har interesse for kappseiling med storbåt kan bli medlem. Medlemskap er personlig. Man må være medlem av en seilforening tilsluttet NSF og ikke skylde foreningen penger.

Kjøp av målebrev fra NSF for storbåt gir automatisk medlemskap. Medlemskontingenten inngår i betalingen for målebrevet." 

Som medlem har du tilgang til informasjon som NOR Ratings medlemmer mottar gjennom e-post, seminarer og medlemsmøter. Du vil ha rett til å påvirke NOR Rating gjennom årsmøtene og ha tillitsverv i organisasjonen. 

Det er altså fullt mulig å være medlem i NOR Rating uten å eie egen seilbåt. Har du ikke båt med gyldig målebrev, men ønsker å bli medlem, kan du melde deg inn ved å betale kontingenten på kr. 50,- på Vipps nr. 92 28 48. Send også din e-post adresse til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og oppgi hvilken seilforening du tilhører. 

Medlemskapet er frivillig og uforbindtlig og fornyes årlig med innbetaling av kontingent. Ved utmelding kan dette skje med en e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. innen medlemskapet skal fornyes.

Medlemskartoteket blir ikke delt med kommersielle aktører eller andre uvedkommende.