Active database 

Alle verdens ORC-målebrev ligger lagret på ORC's database, så også målebrev utstedt av NOR Rating. Målebrevene er offentlig tilgjengelig og kan hentes ut via portal på ORC's hjemmeside. 

Tabellen vi har hatt på NOR Ratings hjemmeside, "Gyldiger målebrev", var de senere årene bare en uoffisiell kopi av informasjon lagret i ORC-databasen. Å opprettholde en slik parallell tabell over norske målebrev medførte administrativt ekstraarbeid og kunne føre til forsinkelser, missforståelser og feil. Etter en  justering av administrative rutiner, vil arbeidet med denne tabellen ikke bli ført videre. Fremover må alle hente målebrev-data direkte fra ORC. 

På hjemmesiden "Gyldige målebrev" ligger det nå en lenke til ORC-portalen for målebrev sammen med litt informasjon.

Arrangører som benytter RMS-filer i resultatberegningsprogram, vil alltid  få riktig og oppdatert informasjon ved å laste ned disse filene direkte fra ORC-databasen. 

SGP