Helly Hansen Sailing World Regatta Series – Chicago - 6/8/2023 - Chicago  Yacht Club

Nye ratingtall
I 2022 innførte ORC ratingtallet All Purpose Handicap - APH - til bruk for alle slags banegeometrier og vindforhold, dersom singeltall skal benyttes. Tallet er basert på gjennomsnittlig båtfart på en sirkelbane, dvs. at alle vindvinkler veier like mye. Det tas hensyn til vindstyrker over hele spekteret fra 3m/s til 10m/s, men «tyngdepunktet» ligger rundt 6m/s. Sirkelbanen (All Purpose), sammen med pølsebanen (Winward/Leeward), er nå ORC’s to standard banegeometrier for resultatberegning. 

I klassereglene har NOR Rating tidligere markert Offshore Single Number – OSN- som sitt «hoved-ratingtall». I OSN varierer vektleggingen av vindvinkler med vindstyrken. Sammensetningen er slik at OSN-ratingtallet blir rundt 9% lavere enn APH.

All ORC-dokumentasjon viser nå til APH som singeltall for allment bruk (Race Management Guide, Rating Systems, VPP Documentation m.fl.). NOR Rating målebrevene for 2023 vil ikke utelate OSN, men oppgi både APH og OSN under benevnelsen «Distanseseilas». Regatta-arrangøren kan fritt velge hvilke ratingtall som skal benyttes.

Scoring_options_2023.png

I regattaer med relativt stabil vind, anbefaler NOR Rating at det brukes trippeltall som en enkel og god metode for resultatberegning. Målebrevets trippeltall for distanseseilas forutsetter sirkelbanegeometri.

Målebrevene for 2023 vil også inneholde singeltall for «Motvind» og «Medvind». Disse ratingtallene passer til distanseseilaser der vinden i hovedsak har retning enten forenom eller aktenfor tvers. Dette er ofte tilfellet nå løpet ikke starter og slutter på samme sted.

Den faglige artikkelen «Fra Rating til Resultat» på orienteringssiden gir mer inngående informasjon.

Spristake til le - WPL
Et forseil kan spris til lo eller le med en stake i skjøtehjørnet. Hvis seilet spris til lo, skal stakens lengde være målt som SPL. Spris det til le, skal staken være målt som WPL -  Wisker Pole Length. Bestemmelsen finnes i D.2.4.6.

Bestemmelsen gjelder også for forseil som settes flygende. Men fortsatt gjelder det at en spinnaker ikke kan «spris» med stake/bom i skjøtehjørnet. Se for øvrig egen aktuelt-artikkel om spristake.

VPP-justering.
Den internasjonale tekniske komitéen ORC-ITC, har i året som har gått særlig arbeidet innen tre områder: 1) Strømningsmotstand fra skrog, kjøl og ror,  2) «de-powering» av seil ved utflating og reving og 3) effekten av forseil som settes flygende. Virkningen på ratingen innen disse områdene beregnes nå fullt ut med «vitenskapelig» begrunnede metoder. Etter dette er det ikke lenger noen elementer i VPP som baseres på subjektivt skjønn.

Endringene i ratingen på grunn av de siste VPP-justeringene blir små, mindre enn 0,5 % for nesten alle båter.

NOR Rating måleveiledning videreføres ikke.
Klassereglene har i en årrekke forutsatt en egen NOR Rating Måleveiledning. Denne definerer båtmålene som ligger til grunn for rating-beregningene og gir prinsipper for båtmålingen.

I all hovedsak må NOR Rating rette seg etter hvilke parametere RS (ORC Rating Systems) definerer som inngangsdata til VPP og bestemmelsene for målingen slik de er gitt i IMS (International Measurement System). NOR Rating Måleveiledning vil nå ikke lenger bli ført videre, måling av båter må heretter forholde seg direkte til RS og IMS. De særreglene som gjelder for NOR Rating ved utstedelse av Club-målebrev, vil fremgå av klassereglene eller eventuelt avgjøres av Målesjef.  Målesjef har overordnet ansvar for all måling i NOR Rating.

Endringen medfører en reformulering av Klassereglene B.1.1 – B.1.3. Måleveiledningen (2021) vil fortsatt stå på hjemmesiden, men nå som et ikke-gjeldende dokument.

De nye klassereglene er lagt ut på hjemmesidene (Dokumenter/Lover og regler).

  SGP