Ratingtall_2023.JPG

I målebrevene for 2023, på side 2, står tabellen vist ovenfor. Den viser de viktigste ratingtallene som vil bli benyttet ved kappseiling i Norge.

Det er arrangøren som bestemmer hvilke ratingtall som skal benyttes i den enkelte regatta. Planen for dette bør stå i regatta-kunngjøringen. 

Singeltall
Singeltall benyttes når enklest mulig beregning er ønsket eller når det forventes store variasjoner i vindstyrke.

Singeltall merket "Distanseseilas" benyttes hvis løpet går rundt faste merker og målgang er nær der løpet startet. NOR Rating anbefaler at singeltallet Distanseseilas APH benyttes. APH er mest dekkende for vindforholdene vi har i Norge. Tidligere har Distanseseilas OSN (Coastal /Long Distance) blitt brukt.   

De store, internasjonale mesterskapene, som VM og EM for fullt mannskap, benytter APH-banegeometri (dvs. sirkelbane) i vindmodellen for sine havseilaser. Doublehanded VM benytter APH. 

De to singeltallene merket Motvind/Medvind kan med fordel benyttes hvis vinden i hovedsak vil være enten det ene eller det andre under løpet. Dette er ofte tilfelle når målgang er på et annet sted enn starten.

Trippeltall
Trippeltall benyttes når variasjonen i vindstyrke er mer begrenset og stort sett holder seg innenfor et bånd på 3-4 m/s. Slik er det gjerne i korte baneseilaser. Trippeltallene er klart mer "rettferdig" enn singeltall når tall for svak, middels eller sterk vind velges rett i forhold til vindstyrken som virkelig gjelder.

Det kan velges trippeltall for pølsebane når dette er aktuelt, eller trippeltall for distanseseilas som alternativ. Pølsebanen bør ligge rett i forhold til vindretningen, og ikke mer skjevt enn 20 grader. Er banen så skjev som 30 grader, blir trippeltall for distanseseilas riktigere.

En grundigere utgreiing finnes i artikkelen "Fra rating til resultat" under "Faglige artikler" på siden "Orienteringer". 

SGP