Harald_Matland.jpg


Under årsmøtet for NOR Rating 23. november 2020, ble dette styret etablert:   

Jon Sverre Høiden       (leder)
Jan Helge Furnesvik
Thomas Nilsson 
Morten Mero
Lars Helge Hatlevik
Henrik Wigers Larsen
Stig Gard Paulsen

Etter dette har disse forlatt styret: 
Lars Helge Hatlevik
Jan Helge Furnesvik
Henrik Wigers Larsen
Thomas Nilsson

Jan Helge og Henrik forlot styret sommeren 2023. Henrik er p.t. varamedlem i styret for NSF. Thomas trakk seg fra styret 5. september. Thomas kom inn i styret i 2016 da Norwegian Offshore Racing Club (NORC) ble innlemmet i NOR Rating. Han er nå medlem i ORCs styringskomité og ansatt hos NSF. 

De gjenværende medlemmene av styret ser det som sin oppgave å arrangere et årsmøte for å diskutere veien videre for NOR Rating og etablere et nytt styre. 

SGP